Margri(e)tselaar

Molloten,MargrietvanderLinden

Op de dag van de ontknoping nemen we alle mogelijke theorieën door. De Mol kan namelijk alleen worden ontdekt als deze de boventoon voert in het merendeel van de aspecten van een Mol. Ook kijken we naar wat de afvallers verdacht vonden en op wie zij stemden voor hun vertrek. In vijf categorieën (geld, titels, verborgen aanwijzingen, stemgedrag van de afvallers en Mols gedrag tijdens de opdrachten) bespreken we waarom Margriet de Mol moet zijn.

Laten we aftrappen met het stemgedrag van alle afvallers. In de biechten van de afvallers in de afleveringen dat ze afvielen, kunnen we het een en ander aflezen over wie de Mol moet zijn. We bekijken hoe de afvallers hebben gestemd. Per aflevering zijn er per stemmende kandidaat (behalve de finalisten) 100 punten te verdelen. Dat gaat als volgt. Wanneer een kandidaat op 1 persoon zit, gaan er 100 punten naar deze persoon. Zit een kandidaat op 2 personen, worden de punten verdeeld in tweemaal 50 punten. Bij 3 personen is de verdeling 33 punten per persoon en bij 4 kandidaten 25 punten per persoon. Wanneer een kandidaat op een finalist stemt en vervolgens doorgaat naar de volgende ronde, krijgt deze kandidaat het aantal punten dat op hem of haar van toepassing is. Daarna halen we nog punten van de kandidaten af; voor elke keer dat op hen gestemd is, nèt voordat deze kandidaat het spel moest verlaten.

Een klein voorbeeld. Stel: een kandidaat stemde in aflevering 1 op Margriet en Rik en in aflevering 2 op Marlijn. Daarna vloog deze kandidaat eruit. Margriet en Rik krijgen beide 50 punten (omdat de kandidaat doorging, en dat deze twee dus een kans hebben de Mol te zijn). Bij Marlijn gaan er 100 punten af (omdat de kandidaat niet doorging, en dat Marlijn dus minder kans heeft om de Mol te zijn). We hopen dat het duidelijk is. De persoon met de meeste punten is uiteindelijk de Mol. Het getal tussen haakjes is de aflevering. Aflevering 3 wordt niet meegeteld doordat niemand toen zijn scherm te zien kreeg (behalve Carolina, die toch doorging, tellen we wel mee).

Stemgedrag Afvallers
Pieter stemde op Carolina, Chris en Martine (1).
Evelien stemde op Ajouad en Chris (1), Chris en Margriet (2).
Ajouad stemde op Martine, Margriet en Marlijn (3).
Viktor stemde op Chris en Rik (2), Rik, Carolina en Marlijn (3), Chris, Rik en Carolina (4), Rik, Chris en Margriet (5).
Carolina stemde op Chris, Pieter en Martine (1), Chris en Martine (2), Margriet (3), Marlijn, Chris en Martine (4), Rik (5), Martine, Chris en Margriet (6).
Martine stemde op Chris, Rik en Viktor (3), Margriet (4), Rik (5), Rik en Margriet (6), Rik en Chris (7), Margriet of Chris (8).
Chris stemde op Carolina (2), Carolina, Margriet en Marlijn (3), Martine en Margriet (5), Margriet en Carolina (6), Margriet (7), Marlijn en Margriet (8), Margriet (9). [Iedereen behalve Margriet zal in de laatste aflevering op Margriet. De afvallerspunten worden hier dus niet meegeteld].MBtrein3

Met deze stemresultaten kunnen we de volgende punten aan de drie finalisten geven. De groene punten zijn de punten die de kandidaten hebben gegeven aan hun Mol en door zijn gegaan (grotere kans op Molschap), de rode punten zijn aan de finalisten gegeven bij het vertrek van een afvaller (kleinere kans op Molschap).

Resultaten Stemgedrag
Marlijn kreeg (83 – 0) = 83 punten
Margriet kreeg (500 – 166) = 334 punten
Rik kreeg (383 – 33) = 350 punten

Marlijn is niet de Mol met de minste punten en het verschil tussen Rik en Margriet is nihil. Qua stemgedrag staat Rik met een kleine voorsprong boven Margriet: met slechts 16 punten verschil.

Een iets makkelijker verhaal: de titels. Elke aflevering heeft een titel gekregen die naar de Mol verwijst. Alle titels van alle afleveringen tot nu toe kunnen verwijzen naar Margriet:

Titels
Lezen en Schrijven – Margriet las de brief van de Mol en zou hem dus ook geschreven kunnen hebben.
Scheepsrecht – Driemaal is scheepsrecht. Margriet leest als derde een briefje van de Mol in aflevering 2.
Verraden – Margriet wordt afgeschoten door Martine.
M acht – Margriet begint met een M, bestaat uit acht letters en is als achtste te zien in de leader.
Schaalvergroting – Margriet vulde de test in op ‘schaal 11’ maar zegt later tijdens de graafopdracht dat ze klikte op ‘de Mol pakte schaal 12.
Kantelen – Margriet kwam op het idee een Euroteken te maken met de auto’s. Wanneer je de E kantelt zie je de M (van Margriet).
Spoorloos – Margriet heeft het over ‘vliegen door de trein.’ Bij het ‘vliegen’ is geen spoor nodig.
Onderaan – Martine zegt dat ze bovenaan het theeveld hoge bedragen plukte. De camera beweegt vervolgens naar beneden, waar we Margriet geld zien plukken.
Zinloos – Op de markt komt Margriet zinnen te kort.

National1We vervolgen deze weg met de zoektocht naar verdacht gedrag van Margriet tijdens de opdrachten. Een samenvatting van alle verdachte dingen die Margriet op haar naam heeft staan dit seizoen.

Molacties
Aflevering 1 – Margriet zegt dat ze op enveloppen moeten letten, maar de treinreizigers hebben deze helemaal niet in hun hand. Ze laat Viktor de foto’s nauwelijks zien. Samen met Viktor brengt ze (net als iedereen) geen geld in de pot. Margriet zegt dat er niet goed is overlegd met de mensen in de controlekamer, terwijl ze zelf continue daar te vinden was.
Aflevering 2 – Margriet gaat in de galerij kijken voor 100 euro en haar gedeelte hangt uiteindelijk alsnog fout. Ze schreeuwde ook door alle opmerkingen van anderen heen. Daarnaast lijkt ze de kar in de tegengestelde richting te tillen, zodat Rik hem niet kon oppakken. De lading valt tot vier keer toe van de kar af. Ook werd ze penningmeester deze aflevering en kon daarmee 200 euro uit de pot halen in ruil voor jokers.
Aflevering 3 – Margriet koopt verf die onbruikbaar is op het strand.
Aflevering 4 – Ze maakt twee verkeerde foto’s en staat zelf fout op één foto: ze zegt het Parool te lezen, maar hoort er uiteindelijk niet op. Margriet en Viktor bereiken het Utrecht Bastion niet binnen de tijd.Laden1
Aflevering 5 – Margriet dringt erop aan de jokers van Marlijn en Carolina af te pakken en geen geld voor de pot binnen te halen. Ze kiezen vier keer voor het afpakken van jokers. Bij de graafopdracht liegt ze één keer. Samen met Rik brengt ze in ‘Nederland Waterland’ ogenschijnlijk geen geld binnen.
Aflevering 6 – Margriet dringt erop aan om een E van Euro te maken in plaats van een komma en een streepje aan het einde. Chris en Carolina raken hierdoor in de war. Ze heeft daarnaast niemand geholpen met het herinneren van goede nummers van Art, alleen foute nummers gevraagd en er daarvan zelfs twee opgegraven.
Aflevering 7 – Ze gaat zoeken in de trein maar vindt geen geld. Daarnaast wil ze dat er op haar gestemd wordt, en zegt tegen de theeplukkers dat ze haar gezicht moeten onthouden. Wist ze dat haar gezicht op de stembiljetten zou staan?
Aflevering 8 – Margriet pakt ontzettend veel lage bedragen, waar de groep heel weinig aan heeft en waardoor het langer duurt de berg te sorteren. Margriet blijft hier ook maar getallen noemen waardoor Chris de tel kwijtraakt.
Aflevering 9 – Margriet zegt net voor het einde van de opdracht dat ze maar drie zinnen heeft ontvangen van Rik en Marlijn, terwijl dat er veel meer hadden moeten zijn. Ze levert dan ook een incomplete brief in en verdient geen geld voor de pot.

En om meteen maar op die pot terug te komen: hoeveel heeft Margriet eigenlijk weggespeeld? Met weer een enorm klein verschil tussen Rik en Margriet staat ze op een tweede plek. Rik heeft een minbedrag van €2355 op zijn naam staan, Margriet eentje van min €2080. Marlijn heeft met €1975 een derde plek behaald.

'Martine... die mij doodschiet?'

De verborgen aanwijzingen waren er ook dit jaar zeker weer bij, en er waren ook zeker aanwijzingen richting Margriet als Mol. Hieronder staan de ‘ondergrondse hints’ naar Margriet vermeld.

Verborgen Aanwijzingen
Aflevering 1 – Bij beide brieven van de Mol ligt een lotusbloem. Margriet is ook een bloemennaam. Op het beginscherm bij ‘Rode Lijn’ staat ‘je bent hier.’ Margriet zegt: ‘ik begin hier.’

Aflevering 2 – De Mol sloot het briefje van Viktor en later van Rik af met ‘ik wens je veel wijsheid.’ In de nieuwjaarsboodschap van alle kandidaten wenst Margriet ons eveneens veel wijsheid.

Aflevering 5 – De test van aflevering 4 laat zien dat Margriet op de vraag ‘voor welk schaaltje koos de Mol?,’ koos voor ‘schaaltje 11.’ Margriet pakte zelf de zwarte vrijstelling uit schaaltje 11. Stemde ze dus op zichzelf?

Aflevering 6 – Margriet bedacht om een E te maken, die gekanteld kon worden naar een M van Mol. Ook waren er 10 getallen bij de Touwenopdracht die geld opleverde. Wanneer deze tien getallen omgezet werden naar letters uit het alfabet, komt daar het woord ‘ONSCHULDIG’ uit. De betekenis van de bloem Margriet is ‘onschuld.’

Aflevering 8 – Rik en Marlijn laten zich op de foto zetten. Margriet ontsnapt eraan en wordt niet gefotografeerd. Een Mol wil natuurlijk niet worden ontdekt, en wordt dus ook niet op de foto gezet. Ook zien we in de terugblik alle vier medekandidaten zeggen ‘I’m the Mole’ en vervolgens Margriet: ‘Don’t believe a word of what they were saying.’ Oftewel: zij logen, en ik ben de echte Mol. tempel3

Aflevering 9 –  ”Margriet, we hadden vanaf het begin af aan een stilzwijgend verbond.” Dat was een deel van de brief van de Mol aan Margriet. Margriet had met niemand een verbond; dit benadrukt Art later ook: ‘Je speelde het spel alleen.’ De Mol heeft een stilzwijgend verbond met zichzelf. Verder lijkt ze bij de test waar Chris nog bij was te zeggen: ‘Ik heb eigenlijk maar één hoofdverdachte. Ik.’ Het moest klinken als Rik, maar de R is nauwelijks te horen.

Nog meer verborgen aanwijzingen zijn te vinden in de dagboeken van de Mol. In elk dagboek verwijst de Mol naar gevoelens als onschuld, liefde, bescherming en waarheid. De bloem Margriet is eveneens een teken van onschuld, bescherming, liefde en waarheid.

”Hoe beter ik mijn onschuldige reisgenoten leer kennen, hoe verfijnder ik ze kan bespelen.”
”En wat een hartverwarmende mensen in Pettah, de handelswijk van Colombo.”
”Iedere extra kandidaat een mogelijke dekmantel of bliksemafleider.”
”Het beschermengeltje van Ajouad liet hem in de steek.”
”Deze hele trip staat in het teken van waarheid en leugen.”
”Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik hele grote risico’s heb genomen.”
”De onschuld uit te hangen en net zo hard mee te schrijven in je Molboekje.”
“We zullen zien of het een kwartet blijft of toch een driehoeksverhouding wordt.”
Liefst tot het einde toe. Liegen en bedriegen wordt voor iedereen een tweede natuur.”

margriet1De laatste muzikale aanwijzing, die naar de Mol leidt, is P.J. Harvey met The Wind. P.J.H. zijn (in een andere volgorde) de initialen van Rik van de Westelaken, die officieel Hendrik Peter Johan van de Westelaken heet, oftewel H.P.J. Daarnaast komt de zin ‘a rich one for the lady’ in het stuk voor: Art heeft het over Rik en Marlijn die elkaars echtgenoten zijn. Gaat het hier dus over Rik, die de pot (‘a rich one’) wint?

Voor ons is het zo duidelijk als het maar zijn kan: Margriet van de Linden is de Mol van 2015, Rik van de Westelaken de winnaar en Marlijn Weerdenburg heeft helaas dit seizoen verloren. Margriet. Busted. Discovered. Kees Closed.

Graafgroeten,
MollootBlog

Advertenties

Een Reactie op “Margri(e)tselaar

  1. Pingback: Margriet | Rens van de Plas·

Reageer...

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s